Engelen

 Kasteel Meerwijk
1e vermelding 1311 in 20e eeuw afgebroken     

 1855 nieuw kasteel gebouwd in Tudorstijl aan de oostzijde van de Dieze