Wouw

 “De Arend“   Akkerstraat 11   Wouw         Ronde stenen beltkorenmolen  1811   Maalvaardig