Wanroij

 “Hamse Molen/de Ster”  Molenstraat 23   Wanroij         Gesloten standerdkorenmolen  1811/1978   Maalvaardig