Schijndel

 “De Pegstukken”  de Pegstukken 27   Schijndel         Ronde stenen beltkorenmolen  1845   Maalvaardig