Schaijk

 “De Onderneming”     Molenaarsdreef 1b   Schaijk        

Ronde stenen beltkorenmolen  1888/1991 niet draaivaardig