Megen

 



“Desiré”  Molenstraat 2   Megen          Ronde stenen stellingkorenmolen   1873   Maalvaardig