Heeze

 

 

“Sint Victor”  Leenderweg 14-16   Heeze          Ronde stenen beltkorenmolen 1852/1862/1905   Maalvaardig